A két csapat nem is áll olyan távol egymástól

 HVG  |   2022. február 22., kedd

Képviselőjelöltek demográfiája: Több a közös vonás, mint a különbség

háromszor annyi a fiatal az ellenzék jelöltjei között

Amikor az április 3-án az ország 106 választókörzetében rajthoz álló kormánypárti és közös ellenzéki jelöltek nyilvános életrajza, közösségi oldalukon közzétett informáck és interjúk alapján megpróbáltuk feltérképezni a két oldal jelöltjei közötti, politikán túli különbségeket, azt láttuk, hogy a két csapat nem is áll olyan távol egymástól, illetve a mostani parlament összetételétől. Mindkét oldalon jelentős túlsúlyban vannak az „átkosban” születettek, de amíg az ellenzék soraiban hat olyan induló van, aki már az 1990-es szabad választások után született (a legfiatalabb, a momentumos Hajnal Miklós április 4-én tölti be a 27. évét), a fideszesek közül egy kivétellel mindenki az előző rendszer gyermeke. Míg a kormányoldalon az átlagéletkor 4 évvel magasabb, mint a jelenlegi – az egyéni és listás képviselőket is magában foglaló – parlamenté, az ellenzéki indulóké lefelé tér el 3 évvel a mai átlagtól.

919.jpg

A nők aránya alacsony, de az ellenzéki indulók közt háromszor többen vannak, mint Orbán csapatában. A már legalább egy parlamenti ciklusban (vagy a jelenlegiben) szolgáló képviselők esetében fordított a felállás: a Fidesz-jelöltek között két és félszer annyi az „öreg róka”. Bár a családi állapotra vonatkozó informáck a legbizonytalanabbak (az ellenzékiek mintegy kétharmadánál, a fideszesek 90 százalékánál lelhető fel erre vonatkozó adat), e téren sem tűnnek akkorának a különbségek, mint azt a „családbarát” kormány az ellenzékkel kapcsolatban láttatni igyekszik. Ha a gyerekek számát vagy a nagycsaládosok arányait illetően az ellenzék lemaradásban van is, azt magyarázhatja, hogy körükben a 20-as, 30-as korosztályba tartozók háromszor annyian vannak, mint a kormányoldalon. Ez lehet az oka annak, hogy a felsőfokú végzettségűek arányát tekintve az ellenzék valamelyest elmarad a kormánypártoktól, de például a teológiai vagy a sport szakos diplomával rendelkezők arányában nem mutatkozik igazán látványos különbség. ¬